Služba Meranie spotreby a PHM

  • Kat. číslo výrobcu: FUEL
Na vyžiadanie
Kód produktu: AD192
Cena bez DPH: 2,00 €
Cena s DPH: 2,40 €

Služba Meranie hladiny a spotreby PHM - doplnková služba k základnému paušálu pre zákazníkov, ktorí si aktivujú meranie spotreby PHM

Službu je možné zakúpiť:

  • bez viazanosti
  • s 12 mesačnou viazanosťou
  • s 24 mesačnou viazanosťou

Uvedená cena platí pri 24 mesačnej viazanosti, služba je doplnkom ku základnému paušálu Štandard Plus