KeetecSAT Detekcia rušičky

 • Kat. číslo výrobcu: KSAT JAM DETECT
 • Záruka (mesiacov): 24
Na vyžiadanie
Kód produktu: AD164
Cena bez DPH: 519,00 €
Cena s DPH: 622,80 €

KeetecSAT Detekcia rušičky

 • unikátne online monitorovacie riešenie, ktoré slúži ako ochrana proti rušičkám GSM a GPS signálu
 • "srdcom" riešenia je jednotka SAT 4500 B, ktorá dokáže detekovať rušičku GSM a GPS signálu pri zachovaní minimálneho odberu elektického prúdu z vozidla (odber je riadený zo servera keetecsat.sk)
 • detekcia rušičky v blízkosti vozidla spúšťa blokovanie motora a spustenie poplachu z autoalarmu
 • vyrušenie zlodeja v akcii má za následok ukončenie pokusu o odcudzenie vozidla, alebo preorientovanie jeho pozornosti na iné vozidlo
 • snahu zlodeja deaktivovať GPS jednotku odpojením od napájania rieši záložná batéria
 • informácia pri poplachu autoalarmu môže byť podľa dohody poslaná priamo na mobil majiteľa vozidla alebo pult centrálnej ochrany / SBS
 • ak zlodej zaruší GPS signál a znemožní tak načítanie aktuálnej polohy, GPS jednotka odosiela poslednú zaznamenanú polohu cez SMS
 • v prípade odťahu vozidla, sabotáže, odpojenia GPS zariadenia alebo slabého akumulátora posiela GPS jednotka SMS majiteľovi vozidla
 • jednoduchým prezvonením z autorizovaného telefónu získa užívateľ okamžitú informáciu o aktuálnej polohe vozidla
 • pri pokuse naštartovať vozidlo neautorizovanou osobou je automaticky blokované štartovanie vozidla a zasiela sa SMS na vybrané telefónne čísla

GPS rušička - zaruší komunikáciu medzi družicou a vozidlom, čo znemožní získanie aktuálnej polohy vozidla, ale nebráni komunikácii so serverom

GSM rušička - zaruší komunikáciu medzi vozidlom a serverom www.keetecsat.sk, čo znemožní celkové odosielanie dát, SMS a volaní

Riešenie KeetecSAT Detekcia rušičky ako vhodné zabezpečenie vozidla proti krádeži pri dojednaní havarijného poistenia schválili tieto poisťovne:

 • Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Priebežne rokujeme aj s ďalšími poisťovňami o akceptácii riešenia Detekcia rušičky a v niektorých už prebieha schvaľovací proces.

KeetecSAT Detekcia rušičky zahŕňa tieto položky:

 • GPS jednotka SAT 4500 B
 • externý imobilizér TS IMO
 • autoalarm podľa typu vozidla (TS CAN, TS10, TS50, TS100)
 • záložná siréna
 • montáž GPS jednotky, imobilizéra, autoalarmu a sirény
 • aktivačný poplatok

Cena riešenia nezahŕňa:

 • DPH
 • mesačný paušál Štandard Plus