KeetecSAT Detekcia rušičky LITE

 • Kat. číslo výrobcu: KSAT JAM DETECT LITE
 • Záruka (mesiacov): 24
Na vyžiadanie
Kód produktu: AD166
Cena bez DPH: 419,00 €
Cena s DPH: 502,80 €

KeetecSAT Detekcia rušičky LITE

 • Základná verzia vhodná pre vozidlá, ktoré sú vybavené továrenským alarmom
 • Lacnejšia verzia s detekciou rušičky pre zákazníkov, ktorí nemajú záujem o komplexné zabezpečenie vozidla potrebné ku havarijnému poisteniu
 • online monitorovacie riešenie Detekcia rušičky LITE slúži ako ochrana proti rušičkám GSM a GPS signálu
 • základom riešenia je jednotka SAT 4500 B, ktorá dokáže detekovať rušičku GSM a GPS signálu pri zachovaní minimálneho odberu elektického prúdu z vozidla (odber je riadený zo servera keetecsat.sk)
 • detekcia rušenia v blízkosti vozidla spúšťa blokovanie motora a vyvolá lokálny poplach z autoalarmu
 • vyrušenie zlodeja v akcii má za následok ukončenie pokusu o odcudzenie vozidla, alebo preorientovanie jeho pozornosti na iné vozidlo
 • ak by zlodej chcel deaktivovať GPS jednotku odpojením od napájania, táto je vybavená záložnou batériou
 • informácia pri poplachu autoalarmu môže byť podľa dohody poslaná priamo na mobil majiteľa vozidla alebo pult centrálnej ochrany / SBS
 • ak zlodej zaruší GPS signál a znemožní tak načítanie aktuálnej polohy, GPS jednotka odosiela poslednú zaznamenanú polohu cez SMS
 • v prípade odťahu vozidla, sabotáže, odpojenia GPS zariadenia alebo slabého akumulátora posiela GPS jednotka SMS majiteľovi vozidla
 • jednoduchým prezvonením z autorizovaného telefónu získa užívateľ okamžitú informáciu o aktuálnej polohe vozidla
 • pri pokuse naštartovať vozidlo neautorizovanou osobou je automaticky blokované štartovanie vozidla a zasiela sa SMS na vybrané telefónne čísla

GPS rušička - zaruší komunikáciu medzi družicou a vozidlom, čo znemožní získanie aktuálnej polohy vozidla, ale nebráni komunikácii so serverom

GSM rušička - zaruší komunikáciu medzi vozidlom a serverom www.keetecsat.sk, čo znemožní celkové odosielanie dát, SMS a volaní

KeetecSAT Detekcia rušičky LITE zahŕňa tieto položky:

 • GPS jednotka SAT 4500 B
 • externý imobilizér TS IMO alebo autoalarm podľa typu vozidla
 • záložná batéria ZDR GM50
 • montáž GPS jednotky, imobilizéra alebo autoalarmu
 • aktivačný poplatok

Ak je vozidlo vybavené fabrickým autoalarmom, je možné ho po konzultácii s našim technickým oddelením prepojiť s GPS jednotkou

Cena riešenia nezahŕňa:

 • DPH
 • mesačný paušál Štandard Plus