GPS jednotky

GPS monitorovacia jednotka GPS SMART

GPS Smart - Vozidlová GPS monitorovacia jednotka určená pre online sledovanie vozidiel a pracovných...

Vaša cena: 130,80 €

GPS jednotka KEETECSAT 4000

GPS monitorovacia jednotka KeetecSAT 4000, je určená na monitorovanie polohy a zvýšenie...

Vaša cena: 214,80 €

GPS jednotka KEETEC SAT 4100

GPS monitorovacia jednotka KeetecSAT 4100, je určená na monitorovanie polohy a zvýšenie...

Vaša cena: 262,80 €

GPS jednotka SAT 4300

GPS SAT 4300 - GPS monitorovacia jednotka určená pre online sledovanie nákladných vozidiel,...

Vaša cena: 250,80 €

GPS jednotka KEETEC SAT 4500 B

Vozidlová GPS monitorovacia jednotka KEETEC SAT 4500 B pre lokalizáciu a online sledovanie...

Vaša cena: 214,80 €

GPS OBDII jednotka KEETEC SAT 4700 CAN

SAT 4700 CAN - Vozidlová GPS jednotka pre online monitoring vozidiel. Pripojenie priamo na OBDII...

Vaša cena: 286,80 €

Osobný GPS lokalizátor Keetec SAT 3000 v2

Osobný GPS lokalizátor KeetecSAT 3000 v2 slúži pre zvýšenie bezpečnosti detí alebo seniorov, príp....

Vaša cena: 190,80 €